Ein cyngor i fwynhau penwythnos ardderchog o siopa ar-lein ar y soffa

6 Tachwedd 2023
Bounce Arrow
Adre » Am Ogi » Newyddion » Ein cyngor i fwynhau penwythnos ardderchog o siopa ar-lein ar y soffa

Gall ymdopi ä Dydd Gwener Du ar-lein fod ychydig yn llethol, ond drwy fwrw ati yn y ffordd iawn, mae bargeinion gwych i’w cael, a fiw iti eu colli. Dyma ein cyngor gwych i fanteisio i’r eithaf ar benwythnos gorau’r byd manwerthu i wneud arbedion – a hynny o gysur y soffa.

 

1. Cynllunia ymlaen llaw

Dim ond os oeddet ti eisiau rhywbeth y mae’n fargen dda. Gwna restr o’r pethau rwyt ti eisiau, a gosoda gyllideb realistig i ti dy hun. Mae’n braf gwybod beth allet dalu – yn ogystal â beth rwyt ti’n barod i dalu.

Os wyt ti’n siopaholig go iawn, digon o fyrbrydau amdani, a phyjamas hefyd – mae hyn am gymryd sbel, felly mae angen bod yn gyfforddus.

2. Cofrestra yn gynnar, a cadwa lygad mas

Cofrestra i gael cylchlythyron y manwerthwr er mwyn sicrhau mai ti fydd y cyntaf i glywed am fargeinion chwim ac anhygoel. Bydd llawer o fanwerthwyr yn rhoi blas o’u cynigion neu hyd yn oed yn ymestyn penwythnos Dydd Gwener Du am gyfnod hwy. Felly mae’n braf gwybod cyn i’r torfeydd ddod i glywed am y fargen.

Yn aml, hyn a hyn o eitemau a fydd ar gael. Gyda chynifer o gwsmeriaid, mae angen i ti fod ym mlaen y ciw. Paid â phoeni – fe allet ti wastad ddad-danysgrifio ar ôl prynu’r twba poeth pwmpiadwy yna am glamp o fargen.

3. Defnyddia mwy nag un ddyfais

Efallai y bydd hyn yn swnio’n od, ond bydd rhai manwerthwyr yn cynnig bargeinion gwahanol ar ddyfeisiau gwahanol, felly mae hi wastad yn werth cymharu rhwng dy ffôn a cyfrifiadur rhag ofn. A chofia gyrraedd yn gynnar… wedi’r cyfan, y cyntaf i’r felin gaiff falu (neu gaiff fargen band eang ffeibr llawn anhygoel, falle ?).

4. Chwilia mewn gwahanol siopau

Bydda’n bwyllog, ac edrycha (yn rhithwir) mewn gwahanol siopau – agora’r holl dabiau – a gofala dy fod yn cael y fargen orau un. Bydd gan bron bawb ryw fath o fargen ar gael, felly cer i fusnesa cyn clicio i dalu am ddim byd.

5. Bydd yn wyliadwrus o sgamiau

Bydd botiau diegwyddor o gwmpas a fydd â chynigion sy’n rhy dda i fod yn wir. Edrycha am y clo clap diogel pryd bynnag y byddet ti’n siopa ar-lein. Drwy wneud hynny, bydde ti’n gwybod bod y safle’n un y gallet ymddiried ynddo. Os yw’n edrych yn rhy dda i fod yn wir – hyd yn oed ar Ddydd Gwener Du, ffonia’r manwerthwr. Fe all hwnnw gadarnhau’r fargen ac efallai dy helpu i brynu dros y ffôn, hyd yn oed.

6. Defnyddia gysylltiad rhyngrwyd cryf

Dydy wifi sy’n byffro yn dda i ddim i neb! Y peth olaf rwyt ti eisiau yw gweld yr olwyn honno’n troelli (neu’n rhewi!) a tithau’n barod i dalu. Gofala fod gen ti’r cysylltiad gorau posibl – oni bai, wrth gwrs, dy fod yn aros i gofrestru i gael ffeibr llawn Ogi ?

Gall siopa ar-lein fod yn gystadleuol ar Ddydd Gwener Du, ac efallai y bydd gwefannau’n araf yn llwytho neu’n methu’n llwyr. Bydd yn amyneddgar a dalia ati os mai dyna’r ffriwr aer rwy ti wir ei eisiau (mam bach, ie wir!)


Bydd y cyntaf i wybod

Byw yn un o’n cymunedau ffeibr llawn ac eisiau bod yn un o’r rhai cyntaf i wybod pryd mae Ogi’ ar gael. Cofrestra i’n rhestr aros a byddwn yn rhoi gwybod i ti pan fydd ein ffeibr llawn gyflym a dibynadwy iawn wedi cyrraedd eich drws.

Efallai bydd rhain hefyd o ddiddordeb