Datganiad am Gaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

[Ionawr 2022] Mae’r datganiad hwn yn cael ei wneud ar ran Spectrum Fibre Limited a’i Grŵp, sy’n masnachu dan enw Ogi. 

Ryn ni’n gwmni band eang ffeibr llawn sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau rheoli i fusnesau. Ryn ni wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, de Cymru. 

Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yn cynnwys camau sy’n ymwneud â “chaethwasiaeth, caethwasanaeth neu lafur gorfodol” a “masnachu pobl” (“Caethwasiaeth Fodern”). 

Ein strwythur a’n cadwyn gyflenwi

Mae ein darparwyr yn y gadwyn gyflenwi yn cynnwys busnesau sy’n helpu i adeiladu ein rhwydwaith yn ogystal â gwasanaethau cynghori a gwasanaethau proffesiynol arbenigol sy’n cefnogi ein gweithwyr a’u hamgylchedd gweithio.