Diwrnod gosod Ogi

Rwyt ti wedi trefnu dyddiad i osod ffeibr llawn Ogi ac yn edrych ymlaen at bweru dy fywyd ar-lein. Felly, beth fydd yn digwydd ar y diwrnod mawr ei hun?
Bounce Arrow

Cyrraedd a shwmae

Bydd peiriannydd cyfeillgar Ogi yn cyrraedd ar yr amser y cytunwyd arno (maen nhw’n aml yn gweithio mewn parau, felly mae’n bosib y cei di ddau am bris un). Cyn iddyn nhw ddechrau gosod, byddan nhw’n egluro beth fyddan nhw’n ei wneud, gan allu ateb unrhyw gwestiynau.

Dewis y llwybr gorau

Nesa, byddan nhw’n edrych yn ofalus i weld ble a sut i wneud y gwaith gosod. Mae hyn yn golygu chwilio am yr opsiwn gorau i gysylltu dy dŷ â’r rhwydwaith y tu fas, a chadarnhau llwybr y cebl – fe allai hyn fod uwchben neu o dan y ddaear.

An illustration of a house, with 2 routes for full fibre connection. Route A is through overhead wires. Route B is underground.

Bydd gennyt ti focsys cysylltu y tu mewn a’r tu fas wedi’u mowntio ‘gefn wrth gefn’ ar wal allanol ar y llawr gwaelod. Felly, byddan nhw’n gofyn i ti gadarnhau ble fydd y bocs y tu mewn yn mynd (bydd hyn yn agos at socedi trydan).

An illustration of a hand drilling a hole through a wall ready for the fibre cable to be pulled through.

Y ceblau a’r cysylltiadau

Nesaf, bydd y llwybrydd yn cael ei blygio i dy focs cysylltu, ac os wyt ti wedi dewis cael gwasanaeth Llais Ogi, fe alli di blygio dy ffôn i mewn hefyd (er bod modd gwneud hyn unrhyw bryd).

Cysylltu’r pŵer

Mae modd cysylltu dy ddyfeisiau â’r llwybrydd gan ddefnyddio ceblau Ethernet neu drwy osodiadau dy wifi.

Mae gwibgysylltiad Ogi wedi cyrraedd

I sicrhau bod popeth yn gweithio’n iawn, bydd dy beiriannydd yn profi dy gysylltiad newydd, cyn i chi ffarwelio, a jobyn dda arall o waith wedi’i chwblhau ar y rhestr. Croeso i’r bywyd gwibiol ar-lein drwy fand eang ffeibr llawn Ogi.

Illustration showing a router plugged into an Ogi connection box and home phone.