Band eang i blesio pawb yn y tŷ

Cymhara ein pecynnau band eang go gyflym ac arbeda arian gyda'r 6 mis cyntaf AM DDIM.
Bounce Arrow

Dod o hyd i’r pecyn perffaith

Dere i weld dyfodol band eang gyda’n holl becynnau ffeibr llawn. Mae ’da ni rywbeth at ddant pawb – o’r porwr achlysurol, i’r chwaraewr gemau brwd, i’r gweithiwr prysur. Pryna nawr i fanteisio ar ein cynnig sy’n rhoi 6 mis AM DDIM.

Power Rating Bar Icon

Ogi 150

Yn berffaith i ffrydio a phori’n ddi-stop mewn cartrefi bach ond perffaith.

150Mbps

Cyflymder i lawr

Chwe mis AM DDIM.*

  • 15Mbps cyflymder lan.
  • Technoleg Zyxel wedi'i chynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£30/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 300

Yn berffaith i gartrefi sydd â llawer o ddyfeisiau. Gweithio, ffrydio a chwarae ar yr un pryd heb sylwi.

300Mbps

Cyflymder i lawr

Chwe mis AM DDIM.*

  • 30Mbps cyflymder lan.
  • 2 x Llwybrydd Amazon erro wedi'i cynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£40/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 900

Yn berffaith i chwaraewyr gemau o fri a chartrefi sydd wastad ar-lein.

900Mbps

Cyflymder i lawr

Chwe mis AM DDIM.*

  • 90Mbps cyflymder lan.
  • 2 x Llwybrydd Amazon erro wedi'i cynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£60/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Parents smiling, holding their child

Addewid Ogi i ti

Os na fyddi di’n hapus, fe gei di adael unrhyw bryd yn y 3 mis cynta. Er, mae ’da ni gymaint o ffydd yng ngwibgysylltiad Ogi, ryn ni’n siŵr na fyddi di ’moyn gwneud hyn.

Chwe mis o fand eang AM DDIM? Ie, glei.

Mae’n bryd paratoi i fynd yn gyflymach na’r cyfartaledd cenedlaethol, a’r cyfan AM DDIM am y 6 mis cynta. Brysia – mae’n gyfle heb ei ail! Mae telerau ac amodau’n berthnasol.

Outline graphic of a house with a fibre line connecting

Chwe mis o fand eang AM DDIM

Gwiria côd post
Red outline of a telephone with the wire wrapped around making a circle

Chew mis o alwadau AM DDIM gyda’r nos ac ar benwythnosau

Gwiria côd post
Outline graphic of wifi

Technoleg Wifi a gwaith gosod AM DDIM

Gwiria côd post

Mae symud i fand eang Ogi yn hawdd

Yn ôl rhai, yn rhyfeddol o hawdd! Bydd arbenigwyr Ogi yn dy dywys drwy’r broses osod, gan benderfynu ar y ffordd orau i ddod â’r cebl band eang ffeibr llawn i mewn i dy gartre.

Illustration showing a router plugged into an Ogi connection box and home phone.

Beth am fy llinell ffôn?

Gofynna am becyn Llais Ogi wrth gofrestru, neu ychwanega’r gwasanaeth unrhyw bryd. Mae’n debyg i wasanaeth ffôn arferol, ond ei fod yn cael ei ddarparu dros dy linell ffeibr llawn. Mwynha alwadau clir fel cloch ac opsiynau hyblyg am bris anhygoel, a hynny heb linellau ffôn traddodiadol. Dewisa dy becyn, rho dy rif ffôn presennol i mewn, a dalia ati i sgwrsio, hyd yn oed heb dy rif ffôn presennol.

Dal ddim yn sicr?

Ryn ni ’ma i dy helpu di i wneud y penderfyniad gore i ti.

Cwestiynau cyffredin am Ogi
Sut ydw i’n gwybod a yw Ogi yn fy ardal i?

Mae Ogi wrthi’n creu rhwydwaith ffeibr llawn mewn cymunedau ledled y de, gyda rhagor i ddod whap. Defnyddia’r gwiriwr cod past i ganfod ble yn union ryn ni, ffonia ni ar 029 2002 0520 neu anfona e-bost i cymraeg@ogi.cymru.

Os wyt ti’n gwsmer cartre sy’n byw yn y de, ond ddim yn un o gymunedau rhwydwaith Ogi, efallai y gallwn ni roi gwasanaeth gwahanol i ti.

Fe allwn ni roi gwasanaethau i fusnesau ble bynnag maen nhw yn y de. Ffonia 029 2002 0535 neu anfona e-bost i pro@ogi.wales.

Beth fydd yn digwydd yn ystod y broses osod?

Bydd y broses osod arferol yn cymryd tua 1.5 awr. Bydd y tîm yn gosod dy gysylltiad ffeibr llawn, ac yn sicrhau bod dy lwybrydd neu lwybryddion yn barod i ffrydio dy fyd arlein.

Beth os bydda’ i’n symud tŷ?

Os wyt ti’n bwriadu symud tŷ, efallai y bydd modd i ti symud dy wasanaeth i dy gyfeiriad newydd, er mwyn lleihau’r drafferth a gofalu nad wyt ti’n colli’r gwasanaeth.

Bydd ein gallu i wneud hyn yn dibynnu ar ble mae dy gartre newydd, ac ar natur dy wasanaeth ’da ni ar hyn o bryd. Cysyllta ’da cymraeg@ogi.cymru neu ffonia 029 2002 0520 i weld a oes modd i ni helpu.

Os na fydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn dy gartre newydd, neu os byddi di’n dewis peidio â chael gwasanaeth Ogi yn dy gyfeiriad newydd, yna bydd angen dod â dy wasanaeth presennol i ben. Bydd ein telerau arferol ar gyfer terfynu gwasanaeth yn berthnasol. Bydd angen i ti ddychwelyd dy lwybrydd neu lwybryddion aton ni, gan ddefnyddio pecyn i’w ddychwelyd yn y post y byddwn ni’n ei roi i ti.

Os bydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn y dyfodol, efallai y bydd angen i ti dalu ffi gosod yn dy gyfeiriad newydd. Mae modd i ti ddewis mynd â dy lwybrydd neu dy lwybryddion ’da ti, ond trafoda hyn â’n tîm gwerthu.

Ond mae gen i gontract yn barod?

Mae’n werth holi dy ddarparwr presennol i weld faint fyddai hi’n ei gostio i ddod â dy gontract i ben yn gynnar. Neu rho wybod i’n tîm gwerthu pryd mae’n dod i ben, ac fe allwn ni gysylltu yn ôl bryd hynny!