Mae dod a rhwydwaith ffeibr llawn i’r gymuned yn cymryd amser i gynllunio, bach o gloddio ambell waith a tamed o osod – byddwn yn y gymuned am gryn dipyn o amser… ond, peidia â phoeni, os oes angen i ni gloddio yn dy stryd, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny gymryd; ac unwaith y bydd y seilwaith i mewn, bydd y rhwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru’n barhaus, felly ni weler ein cloddio eto am amser hir iawn, oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs.