Beth am sorto hyn mas!

Llenwa’r ffurflen gyswllt isod fel bod Ogi yn gallu cymryd y camau cywir.

Neu cer draw i’n tutdalen o gwestiynnau cyffredin – er mwyn ceisio datrys y broblem dy hun.

Ffonia ni

I gartrefi:

029 2002 3200

I fusnes:

029 2002 2333

Cysylltu â ni

"(Yn ofynnol)" indicates required fields

Enw(Yn ofynnol)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.