Gofal Cwsmeriaid 7-diwrnod a chymorth ar-lein yn lansio

22 Ionawr 2024
Bounce Arrow
Adre » Am Ogi » Newyddion » Gofal Cwsmeriaid 7-diwrnod a chymorth ar-lein yn lansio

Gan ddechrau’r flwyddyn gyda chynnig pris a chyflymderau newydd, mae Ogi hefyd wedi buddsoddi mewn darpariaeth gofal cwsmeriaid; o gynyddu’r nifer o asiantau sydd ar gael ac ymestyn ein horiau agor i 7 diwrnod yr wythnos, mae’r gwasanaeth newydd yn cynnwys gwasanaeth ar gael ar nosweithiau a phenwythnosau o heddiw ymlaen.

Bydd y gwasanaeth diwygiedig yn golygu bod asiantau Gofal Cwsmeriaid ar gael yn Gymraeg a Saesneg rhwng 8.00am ac 8.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 8.00am a 6.00pm ar benwythnosau.

Gan wella’r offer hunangymorth ar y wefan hefyd, mae ein tudalennau ar-lein newydd yn cynnwys canllawiau ar bynciau o gysylltu blychau pen set â chwestiynau bilio a helpu i sefydlu gwasanaethau llais digidol.

Yn siarad am y gwasanaethau newydd, dywedodd ein Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cwsmeriaid, Greg Hay: “Ryn ni i gyd yn byw bywydau sy’n gynyddol brysur ac nid yw ein hanghenion cymorth bob amser yn cyd-fynd â’r 9-5 traddodiadol.

“Mae’r rhyngrwyd yn gyfleustodau hanfodol erbyn hyn, ac mae cael gafael ar gymorth pan nad yw’n gweithio yn ôl y disgwyl mor bwysig – yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf gwledig ryn ni’n gwasanaethu ynddo. Mae symud i wasanaeth saith diwrnod newydd wedi bod yn uchelgais yn Ogi ers amser maith, ac rwy’n falch iawn o’i weld yn cael ei lansio o’r diwedd.

“Rwy’n gobeithio bydd yr oriau newydd, ac offer hunangymorth ar-lein yn helpu i roi hwb i’r profiad – gan sicrhau bod ein cwsmeriaid yn medru cael gafael ar gymorth sut a phryd maen nhw ei angen fwyaf.”

Yn dilyn treial llwyddiannus ym mis Rhagfyr, mae gofal i gwsmeriaid bellach ar gael dros y ffôn ac ar-lein saith diwrnod yr wythnos, ochr yn ochr ag adran gymorth ar-lein newydd a gynhelir ar wefan Ogi.

Mae Ogi bellach wedi cofrestru dros 10,000 o gwsmeriaid i’w rwydwaith ffeibr llawn, gan osod cysylltiadau newydd yn rhai o leoliadau mwyaf gwledig Cymru, yn aml heb fawr ddim seilwaith eisoes. Mae’r brand herwyr wedi ennill enw da yn gyflym am ei ymroddiad i gymunedau ac mae’n cael ei raddio’n gyson yn ‘rhagorol’ ar safleoedd adolygu fel Trustpilot.

Mae’r ffocws newydd hwn ar brisio cystadleuol a gwell gwasanaeth i gwsmeriaid, heb leihau ansawdd cyflymder – yn hytrach ei gynyddu – yn rhan o ffocws cychwynnol Ogi yn 2024 ar ei frand ISP i’r cartref.

Mae’r rhwydwaith yn parhau i gael ei fonitro 24/7 gan dîm o beirianwyr rhwydwaith mewnol, a bydd y cam newydd hwn yn golygu bod y tîm Gofal Cwsmeriaid yn gweithio’n agosach gyda’r tîm rhwydwaith i wella cyfathrebu â chwsmeriaid pan fydd alldafliadau’n digwydd.

Efallai bydd rhain hefyd o ddiddordeb