Dere i ni ddod o hyd i'r ateb...

Oeddet ti'n gwybod...

Mae band eang ffeibr llawn yn ddibynadwy tu hwnt, ond fe all pethau fynd o chwith dro i dro ’da’r rhwydwaith, ’da dy gyfarpar di, neu ’da’n gwasanaethau ni.

Ryn ni’n monitro’r rhwydwaith 24/7, gan ddelio â phroblemau hysbys yn y fan a’r lle. Felly hyd yn oed os nad yw’r tîm Gofal Cwsmeriaid ar gael, bydd Peirianwyr Ogi yn dal i ddatrys unrhyw broblemau y down ni ar eu traws – a hynny gobeithio cyn i ti sylwi arnyn nhw, hyd yn oed.

Byddwn ni’n rhoi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r gwasanaeth ryn ni’n ymwybodol ohonyn nhw ar y dudalen hon hefyd.

Rho wybod inni am broblem

Cer draw i’n tudalen o gwestiynnau cyffredin – er mwyn ceisio datrys y broblem dy hun.

Neu llenwa’r ffurflen gyswllt fel bod Ogi yn gallu cymryd y camau cywir.

Cysylltu â ni

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma o ddydd Llun i Gwener, 8.00am – 6.00pm ac ar benwythnosau 8.00am – 6.00pm.

I gartrefi  

Ffonia 029 2002 3200 ne cysyllta trwy ein ffurflen cyswllt.

I fusnes

Ebostia: business.care@ogi.wales 

Ffonia: 029 2002 2333 

Manylion y cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Registered in England & Wales, Company Registration number: 12883320, VAT number: 377 9433 45. 

Spectrum Internet Limited: Registered in England & Wales, Company Registration number: 07849485, VAT number: 126 8736 89. 

Ogi Networks Limited: Registered in England & Wales, Company Registration number: 03625793, VAT number: 713 629048. 

Registered address: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 St. Mary Street, Cardiff, CF10 1DY. 

Cwsmer Spectrum ne NSUK? Der o hyd i gwbodaeth pwysig

Der o hyd i gwestiynau ac atebion cyffredin ar ein tudalen bwrpasol i gwsmeriaid Spectrum Internet a NSUK.

Two excited kids, one raising their arm in joy, as they look at a computer screen

Mwy i bori...

Oeddet ti’n gwybod bod Ogi yn gweithio yn dy gymuned di a gyda busnesau ‘fyd? O noddi gweithgareddau lleol i bweru’r siop goffi lawr y ffordd, ryn ni yma i gadw cartrefi, busnesau a chymunedau ar flaen y gad – gyda’r dechnoleg ore sydd ar gael.

Pora ein gwefan i ddysgu mwy…