Tyfa ’da
Ogi Pro

Gwibgysylltiad i fyd busnes, gwasanaethau rheoli TG sydd ar flaen y gad, a chymorth lleol yn y de Rho’r cyflymder y mae ei angen ar dy fusnes di i fod yn anorchfygol
Bounce Arrow

Band eang a llawer mwy

Ni yw prif ddarparwr rhwydwaith amgen Cymru, yn gosod rhwydwaith digidol Gigabit i wneud pethau’n well i fusnesau ar draws y genedl. Mae’n stwff y genhedlaeth nesaf, sy’n rhoi gwasanaethau tra chyflym a dibynadwy iawn i fusnesau a chymunedau, o dîm talentog sydd wedi lleoli rownd y gornel. 

Mae’n rhaid i dimau uchelgeisiol gael TG sy’n gweithio’n galed drostyn nhw, er mwyn iddyn nhw allu bwrw ati ’da’u gwaith. Dyna sut mae Ogi Pro yn helpu. Ryn ni ’ma i wneud pethau’n well i fusnesau drwy Gymru.

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 300

Cyflymder lan a lawr

300Mbps

O

£46

y mis*

Ar gyfer pwerdy
bach ond nerthol

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 500

Cyflymder lan a lawr

500Mbps

O

£58

y mis *

Perffaith ar gyfer busnesau canolig eu maint ag uchelgeisiau mawr.

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 1Gig

Cyflymder lan a lawr

900Mbps

O

£75

y mis*

Gallu band eang enfawr ar gyfer cwmnïau uchelgeisiol

Power Rating Bar Icon

Llinell pwrpasol

100Mbps - 1Gbps

Unigryw

PAG

y mis *

Pecyn pwrpasol ar gyfer eich busnes unigryw

Ryn ni 'ma i helpu

Ryn ni’n barod i helpu dy fusnes ym mhob ffordd dan haul: o gynhyrchion i dy gadw’n ddiogel ac yn barod at y dyfodol, i’r holl wasanaethau a’r cymorth TG y bydd eu hangen arnat ti. A’r cyfan yn dod gennyn ni fan hyn yng Nghymru. 

Mae tîm cyfeillgar ein Desg Wasanaeth i Fusnesau yng Nghaerdydd yn arbenigwyr heb eu hail, a’u busnes nhw yw dod i nabod dy fusnes di. 

Partner technoleg i fusnesau doeth

I fusnesau sy’n anorchfygol

Byddwn ni’n dy helpu i gael trefn ar dy ddesg TG. Ac nid rhyngrwyd rhyfeddol o gyflym yn unig gei di, ond popeth mae ei angen arnat ti i wneud dy waith o ddydd i ddydd gyda hyder llwyr. Mae hynny’n golygu cysylltiad, diogelwch, wifi, teleffoni, gofod storio yn y cwmwl, a chymorth TG.

Theo Kapoutsis speaking to someone wearing a pink shirt

Gad i ni ddechrau

Y cyfan sydd ei angen arnom ni yw ychydig o fanylion a bydd ein harbenigwyr yn cysylltu.

Ogi Pro logo with three Ogi Pro characters next to it