Ffeibr tywyll.
Gwasanaethau wedi goleuo. Twibio-micro.

Bounce Arrow

Agor capasiti

Mae seilwaith capasiti uchel newydd Ogi yn harneisio pŵer rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd y wlad i gysylltu Cymru, Lloegr a thu hwnt â chynnyrch ffeibr tywyll a tiwbio-micro newydd. Mae’n brosiect ffeibr nodedig – y cyntaf o’i fath i Gymru – ar gael o ddarparwr ffibr llawn Cymru.

Mae’r llwybr amrywiol yn cynyddu capasiti o Loegr i Gymru, dros bont Tywysog Cymru, i mewn i Ganolfan Ddata Vantage CWL1 yng Nghasnewydd ac ymlaen; yn darparu capasiti, amrywiaeth a gwytnwch i gludwyr, hyperscalers a darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd sy’n edrych i ehangu ar draws de’r DU.

Mae’r rhwydwaith newydd yma yn dod â gwasanaethau seilwaith ffibr tywyll a tiwbio-micro pwrpasol i’r farchnad i ddechrau, gyda chyfres o wasanaethau wedi’u goleuo a chynhyrchion canolfannau data i’w dilyn.

Map wedi darlunio yn dangos llwybr y rhwydwaith tywyll ar hyd cefnffyrdd de Crymu

Barod i gysylltu?

"(Yn ofynnol)" indicates required fields

Enw(Yn ofynnol)
Ebost(Yn ofynnol)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mae Cymru bellach yn cael ei hystyried yn un o'r economïau digidol pwysicaf tu allan i Lundain

Gyda 55,000 o bobl yn cael eu cyflogi’n weithredol yn y sector gwasanaethau ariannol; £1.7 biliwn o drosiant blynyddol o sectorau creadigol* a flaenoriaethwyd gan Lywodraeth Cymru, gan gyflogi 34,900 o bobl, mae’r sector technoleg werth £8.5 biliwn** i economi Cymru, gyda Fintech yn cynhyrchu 44% yn 2021/22.

Mae’r cyfle cyfanwerthol newydd hwn yn gatalydd hanfodol ar gyfer capasiti ffibr ledled y DU, ar adeg pan mae’r ffocws yn symud i Gymru fel lleoliad deniadol ar gyfer canolfannau data, arloesedd digidol a buddsoddiad technoleg.

*Ffilm a theledu, cerddoriaeth, animeiddio, gemau a chyhoeddi – Llywodraeth Cymru, 2023
** Masnach a Buddsoddi Cymru – Llywodraeth Cymru, 2021-22