Gwna dy fusnes yn anorchfygol

Mae gan fusnesau prysur fwy o bethau’n galw. O wasanaethau diogelwch unigryw o’r radd flaenaf, i dechnoleg llais a’r systemau storio mwya’ arloesol yn y cwmwl… ryn ni’n barod pan wyt ti.
Bounce Arrow

Barod, gosod, tyfu

Mae modd rhoi ein cysylltiad Ogi Pro yn dy leoliad drwy ein rhwydwaith ffeibr llawn newydd sbon, neu drwy rwydweithiau ein partneriaid. Felly os nad wyt ti yn un o ardaloedd Ogi, paid â gofidio – fe elli di gofrestru i  gael gwasanaeth rheoli cyfrifon rhagorol Ogi o hyd. 

Mae gennyn ni atebion i dy helpu i reoli dy ddata, i fanteisio i’r eitha’ ar dy rwydwaith, ac i bweru dy dimau i weithio’n fwy clyfar ac yn fwy diogel – waeth ble mae’r swyddfa heddiw. 

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 300

Cyflymder lan a lawr

300Mbps

O

£46

y mis *

Ar gyfer pwerdy
bach ond nerthol

Neu ffonia 029 2002 0535 am help

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 500

Cyflymder lan a lawr

500Mbps

O

£58

y mis*

Perffaith ar gyfer busnesau canolig eu maint ag uchelgeisiau mawr

Neu ffonia 029 2002 0535 am help

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 1Gig

Cyflymder lan a lawr

900Mbps

O

£75

y mis*

Gallu band eang enfawr ar gyfer cwmnïau uchelgeisiol

Neu ffonia 029 2002 0535 am help

Power Rating Bar Icon

Llinell pwrpasol

100Mbps - 10Gbps

O

£POA

y mis*

Pecyn pwrpasol ar gyfer eich busnes unigryw

Neu ffonia 029 2002 0535 am help

Band eang i fusnesau a llawer mwy

Ydy, mae Ogi Pro yma i roi gwibgysylltiad hynod o ddibynadwy i ti – ffeibr llawn i’r lleoliad neu wasanaethau llinell penodol. Ond dim ond dechrau pethau yw’r gwasanaeth cysylltu hwn. Fe allwn ni roi hwb i dy adran TG gyda chynhyrchion sydd ar flaen y gad yn y farchnad, ynghyd â rhannu ein harbenigedd drwy helpu dy fusnes i weddnewid pethau’n ddigidol. 

Mae Ogi hefyd yn rhoi cyfle i gwsmeriaid busnes bweru eu perfformiad digidol gydag amryw o wasanaethau rheoli TG. Sgwrsia â’n tîn Datblygu Busnes i greu map digidol sy’n addas i ti, gan ddewis a dethol er mwyn cael dyfodol symlach, gwell ym myd TG. 

Pweru busnesau

Ryn ni ’ma i helpu

Ryn ni’n barod i helpu dy fusnes ym mhob ffordd dan haul: o gynhyrchion i dy gadw’n ddiogel ac yn barod at y dyfodol, i’r holl wasanaethau a’r cymorth TG y bydd eu hangen arnat ti. A’r cyfan yn dod gennyn ni fan hyn yng Nghymru. 

Mae tîm cyfeillgar ein Desg Wasanaeth i Fusnesau yng Nghaerdydd yn arbenigwyr heb eu hail, a’u busnes nhw yw dod i nabod dy fusnes di. Bydd modd siarad ag unigolyn go iawn wastad, pryd bynnag y bydd galw, a gan ein bod ni’n gwmni lleol, bydd ein tîm yn gallu datrys pethau mewn dim o dro. A hynny wastad â gwên. 

Cofrestra am fwy o wybodaeth

"*" indicates required fields

Enw*
Dy cyfeiriad ebost
This field is for validation purposes and should be left unchanged.