Mae Ogi Pro yn gefn i ti

Efallai fod dy fusnes newydd sbon angen cysylltiad rhyngrwyd, neu fod angen rhoi trefn ar ofod storio dy bwerdy bach. Pa bynnag ffordd, mae pŵer ein gwibgysylltiad ar gael i ti.
Bounce Arrow

Y cysylltiad perffaith

Rho’r cyflymder y mae ei angen ar dy fusnes di i fod yn anorchfygol.

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 300

Cyflymder lan a lawr

300Mbps

O

£46

y mis *

Ar gyfer pwerdy
bach ond nerthol

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 500

Cyflymder lan a lawr

500Mbps

O

£58

y mis*

Perffaith ar gyfer busnesau canolig eu maint ag uchelgeisiau mawr

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 1Gig

Cyflymder lan a lawr

900Mbps

O

£75

y mis*

Gallu band eang enfawr ar gyfer cwmnïau uchelgeisiol

Power Rating Bar Icon

Ogi Pro 8Gig

Cyflymder i lawr

8Gbps

Unigryw

PAG

y mis*

Pecyn pwrpasol ar gyfer eich busnes unigryw

Math gwell o gysylltiad

Cyflymder aruthrol – dere i ni wefru perfformiad dy fusnes di drwy gysylltiad sy’n addas i’r genhedlaeth nesa’. Pa mor gyflym hoffet ti fynd? 

Ryn ni yr un mor gyflym lan a lawr: yn cynnig cyflymder lawrlwytho ac uwchlwytho cymesur i fusnesau ar ein rhwydwaith, sy’n hollbwysig i ddyfodol llawn fideogynadledda. 

Galwadau llais am ddim: Trosglwydda dy alwadau i’n gwibgysylltiad band eang. Wedi’i ddylunio’n benodol i ddisodli llinellau tir traddodiadol, mae’r gwasanaeth yn fforddiadwy ac yn rhwydd i’w ddefnyddio. Ac fe gei di gadw dy rifau presennol. 

Fe gei di weithio ym mhobman: Cysylltu mwy, cymudo llai. Gyda gwibffordd ddigidol yn syth at stepen dy ddrws, does dim rhaid rhoi’r allweddi yn y car bellach – fe gei di gwrdd â phawb ym mhobman, gan leihau dy allyriadau carbon ar yr un pryd

Partner technoleg i fusnesau smart

Ryn ni ’ma i helpu

I fusnesau Cymru – Ryn ni’n barod i helpu. Gobeithio mai dim ond dechrau’r berthynas fydd dy wasanaeth rhyngrwyd, er mwyn i dy fusnes allu tyfu a ffynnu. Mae ein hatebion unigryw yn rhoi hyblygrwydd i ti gynyddu neu leihau maint dy fusnes – beth bynnag sy’n galw. 

Ac ar ôl gosod popeth, mae tîm cyfeillgar ein Desg Wasanaeth i Fusnesau yng Nghaerdydd wastad ar gael i roi help llaw. 

Wyt ti’n barod i roi tro ar Pro?

Rho dy god post i mewn i weld a allwn ni ddod â gwibgysylltiad band eang y genhedlaeth nesa’ at stepen dy ddrws.

Ogi Pro logo with three Ogi Pro characters next to it