Dydd Gwener Ffeibr Du


Y cynnig gorau erioed
Band eang ffeibr llawn
Ond £15 y mis am 150Mbps
am 24 mis.

Brysia! Cynnig yn dod i ben 28 Tachwedd.
Black Friday Sale
Bounce Arrow

Ein cynnig gorau erioed.
Brysia! Yn dod i ben
28 Tachwedd.

Power Rating Bar Icon

Ogi 150

Dydd Gwener Ffeibr Du

£30/mis

£15/mis

Am 24 mis*

  • 150Mbps cyflymder i lawr
  • 15Mbps cyflymder lan
  • Dim cost ymlaen llaw

Ffonia 029 2002 0520 i brynu.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 300

Dydd Gwener Ffeibr Du

£40/mis

£20/mis

Am 24 mis*

  • 300Mbps cyflymder i lawr
  • 30Mbps cyflymder lan
  • Dim cost ymlaen llaw

Ffonia 029 2002 0520 i brynu.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 900

Dydd Gwener Ffeibr Du

£60/mis

£30/mis

Am 24 mis*

  • 900Mbps cyflymder i lawr
  • 90Mbps cyflymder lan
  • Dim cost ymlaen llaw

Ffonia 029 2002 0520 i brynu.

*Yn unol â thelerau.

Paid colli allan!

Cynnig yn dod i ben 28 Tachwedd.

Wir yr, dydd Gwener Ffeibr Du yma, ryn ni’n gynnig gostyngiad anhygoel o 50% ar ein holl becynnau band eang i’r cartref. P’un wyt ti’n ffrydio dy hoff sioeau, yn concro’r byd hapchwarae, neu’n sgwrsio gyda’r bobl bwysicaf yn dy fywyd, gallet fwynhau’r profiad gwibgyswllt rwyt ti’n haeddu am ffracsiwn o’r pris.

Mae’n amser i gwibgysyltu dy fyd ar-lein a datgloi gwir botensial dy gartref gyda chyflymderau o 150Mbps  i 900Mbps.

 

Brysia! Mae’r cynnig yma yn dod i ben nawr, mewn munud.

Black Friday Sale

Barod am dydd Gwener ffeibr Du?

Paid colli’r cynnig epig yma. Dere i ni weld os mae band eang ffeibr llawn Ogi, gyda 50% i ffwrdd am 24 mis, ar gael i dy stepen drws heddiw. Yn dod i ben ar 28 Tachwedd. Telerau’n berthnasol.

*Yn amodol ar delerau. Fel gydag unrhyw cynnig , mae’n bwysig ymgyfarwyddo â’r telerau ac amodau. Cymer eiliad i adolygu’r holl fanylion ac unrhyw reolau penodol eraill a allai fod yn berthnasol yn ein telerau ac amodau.