Telerau ac Amodau: Cynnig Fflach

Dylid darllen y telerau ac amodau hyn gyda Thelerau ac Amodau Cyffredinol Ogi.

Rheolir dy ddefnydd o’r Gwasanaeth gan y Telerau ac Amodau hyn yn ogystal â’n Telerau ac Amodau Cyffredinol: Gwasanaethau Ogi i’r Cartref a’n Polisi Defnydd Derbyniol. Dylid darllen y telerau ac amodau hyn yn ofalus gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth bwysig

Diffiniadau

Mae “Polisi Defnydd Derbyniol” neu “AUP” yn golygu polisi defnydd derbyniol Ogi sy’n ymwneud â defnyddio Gwasanaethau fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd.

Mae “Cytundeb” yn golygu’r telerau ac amodau hyn, ein Telerau ac Amodau Cyffredinol, y Polisi Defnydd Derbyniol, a Pholisi Preifatrwydd Ogi adeg y’u cymerir gyda’i gilydd, sydd, yn achos gwrthdaro, yn nhrefn y flaenoriaeth a restrir uchod.

Ystyr “Tymor y Contract” yw’r cyfnod gwasanaeth sylfaenol a nodir yn y Ffurflen Archebu ac sy’n dechrau ar y Dyddiad Gwasanaeth Gweithredol.

Ystyr “Offer” yw cyfarpar ar y Ffurflen Archebu neu a roddir ar safle Cwsmeriaid gan Ogi ar gyfer darparu’r Gwasanaethau.

Mae “Ogi” yn golygu unrhyw un neu bob un o’r endidau canlynol:

  • Spectrum Fibre Limited T/A Ogi, wedi’i gorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 12883320, a’i swyddfa gofrestredig yw Hodge House, 114-116, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif TAW 377 9433 45.
  • Spectrum Internet Limited T/A Ogi, wedi’i gorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 07849485, a’i swyddfa gofrestredig yw Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif TAW 126873689.
  • Ogi Networks Limited T/A Ogi, wedi’i gorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 03625793, a’i swyddfa gofrestredig yw Hodge House, 114-116, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif TAW 713629048.

Ystyr “Gwasanaeth” yw’r Gwasanaethau neu’r Gwasanaeth fel y’u diffinnir yn y Ffurflen Archebu.

Ystyr “Cyfnod Treial Tri Mis” yw’r tri mis cyntaf ar ôl i’th wasanaeth fynd yn weithredol pryd y byddi yn gallu canslo’r gwasanaeth heb gael dy ddal at weddill cyfnod y Contract.

Ystyr “Ni” yw Ogi a dylid dehongli cyfeiriadau at “ein” yn unol â hynny.

Ystyr “Ti” yw’r Darpar Gwsmer / Treialwr a dylid dehongli cyfeiriadau at ‘dy’ yn unol â hynny.

Cynnig dydd Gwener ffeibr du [Wedi gorffen]

2.1 Mae’r Cynnig wedi’i restru isod o dan y pennawd, Y Cynnig, yn adran 2.1.

2.2 Dim ond i gwsmeriaid sy’n rhoi archeb lwyddiannus am Wasanaeth Cartref Ogi yn ystod cyfnod y Cynnig Fflach a’r dyddiadau a restrir yn y tabl isod yn adran 2.2 y mae’r Cynnig ar gael.

2.3 Nid yw’r cynnig ar gael i neb sydd wedi canslo’i archeb yn y mis diwethaf neu yn ystod Cyfnod y Cynnig Fflach.

2.4 Dim ond i gwsmeriaid newydd y mae’r Cynnig ar gael.

2.5 Tabl ar gyfer Cynigion Perthnasol a Chyfnodau’r Cynnig Fflach (ychwanegir at y tabl os a phan fydd Cynigion a Chyfnodau Cynnig Fflach eraill yn cael eu lansio).

Enw’r Cynnig Fflach:
Cynnig dydd Gwener ffeibr du

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dechrau:
09:00 13 Tachwedd 2023

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dod i Ben:
11:59 28 Tachwedd 2023

Y Cynnig:
50% oddi ar bris safonol unrhyw becyn band eang i’r cartref

Cynnig Fflach Medi 2023 [Wedi gorffen]

2.1 Mae’r Cynnig wedi’i restru isod o dan y pennawd, Y Cynnig, yn adran 10.

2.2 Dim ond i gwsmeriaid sy’n rhoi archeb lwyddiannus am Wasanaeth Cartref Ogi yn ystod cyfnod y Cynnig Fflach a’r dyddiadau a restrir yn y tabl isod yn adran 10 y mae’r Cynnig ar gael.

2.3 Nid yw’r cynnig ar gael i neb sydd wedi canslo’i archeb yn y mis diwethaf neu yn ystod Cyfnod y Cynnig Fflach.

2.4 Dim ond i gwsmeriaid newydd y mae’r Cynnig ar gael.

2.5 Nid oes dewis ariannol amgen ar gael.

2.6 Byddi di’n cael y cynnig ar ôl talu dy Fil Pris Llawn Cyntaf (ar ôl i’r Cyfnod Chwe Mis am Ddim ddod i ben).

2.7 Rhaid i dy gyfrif fod wedi’i ddiweddaru heb ddim ôl-ddyledion na balans yn ddyledus.

2.8 Bydd y Cynnig yn cael ei anfon i’r un e-bost ag e-bost dy anfoneb neu i’r cyfeiriad post lle mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu.

2.9 Tabl ar gyfer Cynigion Perthnasol a Chyfnodau’r Cynnig Fflach (ychwanegir at y tabl os a phan fydd Cynigion a Chyfnodau Cynnig Fflach eraill yn cael eu lansio).

Enw’r Cynnig Fflach:
Cynnig Fflach Medi

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dechrau:
09:00 21 Medi 2023

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dod i Ben:
17:30 22 Medi 2023

Y Cynnig:
E-daleb Amazon gwerth £50

Cynnig Fflach Awst 2023 [Wedi gorffen]

2.1 Mae’r Cynnig wedi’i restru isod o dan y pennawd, Y Cynnig, yn adran 10.

2.2 Dim ond i gwsmeriaid sy’n rhoi archeb lwyddiannus am Wasanaeth Cartref Ogi yn ystod cyfnod y Cynnig Fflach a’r dyddiadau a restrir yn y tabl isod yn adran 10 y mae’r Cynnig ar gael.

2.3 Nid yw’r cynnig ar gael i neb sydd wedi canslo’i archeb yn y mis diwethaf neu yn ystod Cyfnod y Cynnig Fflach.

2.4 Dim ond i gwsmeriaid newydd y mae’r Cynnig ar gael.

2.5 Nid oes dewis ariannol amgen ar gael.

2.6 Byddi di’n cael y cynnig ar ôl talu dy Fil Pris Llawn Cyntaf (ar ôl i’r Cyfnod Chwe Mis am Ddim ddod i ben).

2.7 Rhaid i dy gyfrif fod wedi’i ddiweddaru heb ddim ôl-ddyledion na balans yn ddyledus.

2.8 Bydd y Cynnig yn cael ei anfon i’r un e-bost ag e-bost dy anfoneb neu i’r cyfeiriad post lle mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu.

2.9 Tabl ar gyfer Cynigion Perthnasol a Chyfnodau’r Cynnig Fflach (ychwanegir at y tabl os a phan fydd Cynigion a Chyfnodau Cynnig Fflach eraill yn cael eu lansio).

Enw’r Cynnig Fflach:
Cynnig Fflach Awst

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dechrau:
09:00 23 Awst 2023

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dod i Ben:
09:00 24 Awst 2023

Y Cynnig:
E-daleb Amazon gwerth £50

Cynnig Fflach Gorffennaf 2023 [Wedi gorffen]

2.1 Mae’r Cynnig wedi’i restru isod o dan y pennawd, Y Cynnig, yn adran 10.

2.2 Dim ond i gwsmeriaid sy’n rhoi archeb lwyddiannus am Wasanaeth Cartref Ogi yn ystod cyfnod y Cynnig Fflach a’r dyddiadau a restrir yn y tabl isod yn adran 10 y mae’r Cynnig ar gael.

2.3 Nid yw’r cynnig ar gael i neb sydd wedi canslo’i archeb yn y mis diwethaf neu yn ystod Cyfnod y Cynnig Fflach.

2.4 Dim ond i gwsmeriaid newydd y mae’r Cynnig ar gael.

2.5 Nid oes dewis ariannol amgen ar gael.

2.6 Byddi di’n cael y cynnig ar ôl talu dy Fil Pris Llawn Cyntaf (ar ôl i’r Cyfnod Chwe Mis am Ddim ddod i ben).

2.7 Rhaid i dy gyfrif fod wedi’i ddiweddaru heb ddim ôl-ddyledion na balans yn ddyledus.

2.8 Bydd y Cynnig yn cael ei anfon i’r un e-bost ag e-bost dy anfoneb neu i’r cyfeiriad post lle mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu.

2.9 Tabl ar gyfer Cynigion Perthnasol a Chyfnodau’r Cynnig Fflach (ychwanegir at y tabl os a phan fydd Cynigion a Chyfnodau Cynnig Fflach eraill yn cael eu lansio).

Enw’r Cynnig Fflach:
Cynnig Fflach Gorffennaf

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dechrau:
09:00 20 Gorffennaf 2023

Cyfnod y Cynnig Fflach yn Dod i Ben:
20:00 21 Gorffennaf 2023

Y Cynnig:
E-daleb Amazon gwerth £50