Diogelwch Wal Dân

Diogela dy fusnes a dy gwsmeriaid rhag bygythiadau digidol
Bounce Arrow

Fe gei di’r canlynol ’da Ogi Pro

Dy ddiogelu rhag seiberymosodiadau.

Dy ddiogelu rhag i bobl allu gweld data (fel gwybodaeth am gwsmeriaid, data ariannol, ac eiddo deallusol) a blocio ffynonellau amheus neu anawdurdodedig.

Traffig rhwydwaith wedi’i reoli a osgoi maleiswedd

Osgoi tagfeydd ar y rhwydwaith, gan roi blaenoriaeth i raglenni a gwasanaethau hollbwysig pan fydd galw a Atal traffig hysbys o ffynonellau maleisus ac atal lawrlwytho a gosod heb awdurdod.

Gwell perfformiad gan y rhwydwaith.

Atal traffig nad oes neb mo’i angen a thagfeydd, hybu effeithlonrwydd, a sicrhau bod rhaglenni a gwasanaethau hollbwysig ar gael.

Photo of Damon Rands, Founder of Pure Cyber and a Real Ogi Customer

“Y risg go iawn i fusnes yw peidio â deall seiberddiogelwch a pheidio â’i gymryd o ddifri”

-Damon Rands, Prif Weithredwr a Sylfaenydd PureCyber (Ein partner diogelwch)

Cofrestra am fwy o wybodaeth

"*" indicates required fields

Enw*
Dy cyfeiriad ebost
This field is for validation purposes and should be left unchanged.