Bacha dy 'sgidiau sglefrio...

Ennill antur Nadolig i'r teulu cyfan.
Cofrestra erbyn 28 Tachwedd.
Bounce Arrow

Beth sydd ar gael?

Dyma gyfle i ti a’r teulu ennill profiad hudolus yn y brifddinas. Yn cynnwys tip ‘sglefrio a noson mewn gwesty moethus. Cofrestra ar gyfer ddiweddariadau gan Ogi am y cyfle i ennill.

Cofrestra am ddiweddariadau erbyn 28 Tachwedd a gallet ti ennill tocyn ‘sglefrio teulu i Ŵyl y Gaeaf Caerdydd.

Ac mae ‘na fwy! Mae’r wobr hefyd yn cynnwys noson mewn ystafell glyd yng ngwesty’r Park Plaza, dim ond eiliadau o safle’r ŵyl.

Amdani! Mae’r cloc yn tician!

Win with Ogi

Enill gyda Ogi!

Ennill antur i’r teulu cyfan y Nadolig ‘ma. Cofrestra erbyn 28 Tachwedd am y cyfle ennill. Mae termau’n berthnasol.

*Yn amodol ar delerau. Fel gydag unrhyw gystadleuaeth, mae’n bwysig ymgyfarwyddo â’r telerau ac amodau. Cymer eiliad i adolygu’r holl fanylion, gofynion mynediad, ac unrhyw reolau penodol eraill a allai fod yn berthnasol yn ein telerau ac amodau.