Ti'n siwr? Mae'n ymddangos bod gennym archeb eisoes ar gyfer y tŷ yma.

Os wyt ti’n angen help gyda unrhywbeth, rho wybod i ni. Neu galli di ddefnyddio cyfeiriad arall.