Da ti cyn bo hir...

Mae ffeibr llawn Ogi yn dod i dy ardal di (hwrê)!

Cofrestra i fod y cyntaf i’r felin pan ddaw ein gwasanaeth i dy ardal di. Byddwn hefyd yn dy roi yn ein raffl misol i ennill gwyliau, talebau a mwy.  Telerau yn berthnasol.

Rhanna dy wybodaeth da Ogi

Rho dy fanylion isod fod ymhlith y cyntaf i dderbyn ein gwasanaeth ffeibr llawn. Mae’r pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps ac – fel ddwedon ni – maen nhw ar gael AM DDIM am y chwe mis cyntaf.