Da ti cyn bo hir...

Mae ffeibr llawn Ogi yn dod i dy ardal di (hwrê)!

Cofrestra i fod y cyntaf i’r felin pan ddaw ein gwasanaeth i dy ardal di. Byddwn hefyd yn dy roi yn ein raffl misol i ennill gwyliau, talebau a mwy.  Telerau yn berthnasol.

Gofrestra nawr i ddysgu mwy ac am gyfle i ennill Taleb Amazon £100 (dyma’r amodau – yn Saesneg.)

Rhanna dy wybodaeth da Ogi

Rho dy fanylion isod fod ymhlith y cyntaf i dderbyn ein gwasanaeth ffeibr llawn. Mae’r pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps ac – fel ddwedon ni – maen nhw ar gael AM DDIM am y chwe mis cyntaf.
An ogi engineer in a bobble hat looking up at the Blackwood Miners Institute

Ydy. Mae’n wir!

Chwilia am dy becyn delfrydol – dewisa gyflymder…150Mbps, 300Mbps a 900Mbps ac fe gei di:

  • AM DDIM – Band eang gwibgyswllt am chwe mis.
  • AM DDIM – Galwadau gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis.
  • AM DDIM – Offer wifi.
  • AM DDIM – Gwaith gosod.
  • Hefyd, gelli adael unrhyw bryd yn ystod y tri mis cyntaf (ond ryn ni’n siwr na fyddi di eisiau).

*Yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn dy ardal di. Mae Cynnig ‘Ogi Max’ yn cynnwys band eang am ddim a gwasanaeth llais am ddim gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis. Nid yw galwadau y tu fas i’r tariff hwn wedi’u cynnwys. Mae’r contract yn un 24 mis. Fe alli di ganslo dy wasanaeth band eang Ogi Max o fewn tri mis heb unrhyw ymrwymiad pellach, ond bydd yn rhaid dychwelyd yr offer wifi at Ogi. Fe alli di ganslo gwasanaeth llais Ogi unrhyw bryd gyda 30 diwrnod o rybudd. Prisiau band eang misol o £30 ac o £5 ar gyfer gwasanaeth llais gyda’r nos ac ar benwythnosau ar ôl chwe mis. Mae’r prisiau’n amrywio yn dibynnu ar y pecyn.